สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร

ประกันสังคม

 • ให้บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง และลูกจ้าง
 • ให้บริการจัดทำและนำส่งแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • ให้บริการจัดทำและนำส่งแบบนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
 • ให้บริการแจ้งแก้ไขและเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออกของพนักงาน
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านประกันสังคมแก่กิจการ

Social Security Service

 • Services for registration of the employers and the insured persons to the Social Security Office.
 • Services for preparation and submission of the monthly social security contribution to the Social Security Office.
 • Services for preparation and submission of the annual contribution to the Workmen’s Compensation Fund.
 • Services of notification any changes of employee (such as registration, termination etc.).
 • Advise the corporate about the social security knowledge.

 • Satiti.com ฟรีสถิติ โค้ดสถิติ สถิติเว็บไซต์ ตัวอย่างสถิติ เว็บสถิติ จัดอันดับเว็บไซต์ ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์บริการของเรา

สำนักงานกิจศรีการบัญชี :

บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร


สำนักงานกิจศรีการบัญชี : บัญชี, รับทำบัญชี, งานบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, สำนักงานบัญชี, ทำบัญชี, ตรวจบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, ระบบบัญชี, ภาษีอากร, ประกันสังคม, งานทะเบียนธุรกิจ, บัญชีราคาถูก, บัญชีครบวงจร